bani,gurbani,shri guru granth sahib ji, hukumnama , Darbar Sahib,daily mukhwak, daily hukumnama,

sireeraag mehlaa 4 ghar 2 chhant ik-o(N)kaar satgur prsaad ||

mu(N)Dh i-aa-n-ee pe-ee-a-rr-ai ki-o kar har darsan pikhai || har har apnee kirpaa ka-re gurmukh saahu-rr-hai sikhai || saahu-rr-ai kamm sikhai gurmukh har har sadaa Dhi-aa-e || sahee-aa vich firai suhelee har dargeh baah ludaa-e || lekhaa Dharam raa-e kee baakee jap har har naam kirkhai || mu(N)Dh i-aa-n-ee pe-ee-a-rr-ai gurmukh har darsan dikhai ||1|| vee-aahu ho-aa me-re baabulaa gurmukhe har paa-i-aa || agi-aan a(N)Dheraa kati-aa gur gi-aan pra-cha(N)d balaa-i-aa || bali-aa gur gi-aan a(N)Dheraa binsi-aa har ratan padaarath laaDhaa || ha-umai rog ga-i-aa dukh laathaa aap aapai gurmat khaaDhaa || akaal moorat var paa-i-aa abhinaasee naa ka-de marai na jaa-i-aa || vee-ahu ho-aa me-re baabolaa gurmukhe har paa-i-aa ||2|| har sat sa-te me-re baabulaa har jan mil ja(N)nj suha(N)dee || pev-ka-rr-ai har jap suhe-lee vich saahu-rr-ai kharee soha(N)dee || saahu-rr-ai vich kharee soha(N)dee jin pev-ka-rr-ai naam samaali-aa || sabh safli-o janam tinaa daa gurmukh jinaa man ji-n- paasaa dhaali-aa || har sa(N)t janaa mil kaaraj sohi-aa var paa-i-aa purakh ana(N)dee || har sat sat me-re baabulaa har jan mil ja(N)nj soha(N)dee ||3|| har prabh me-re baabulaa har devhu daan mai daajo || har kap-rr-o har sobhaa devhu jit savrai meraa kaajo || har har bhagtee kaaj suhelaa gur satgur daan divaa-i-aa || kha(N)d varbha(N)d har sobhaa ho-ee ih daan na ralai ralaa-i-aa || hor manmukh daaj ji rakh dikhaal-hi su koo-rr- aha(N)kaar kach paajo || har prabh me-re baabulaa har devahu daan mai daajo ||4|| har raam raam me-re baabolaa pir mil Dhan ve-l vaDha(N)dee || har jugah jugo jug jugah jugo sad pee-rr-ee guroo chala(N)dee || jug jug pee-rr-ee chalai satgur kee jinee gurmukh naam Dhi-aa-i-aa || har purakh na kab hee binsai jaavai nit devai cha-rr-ai savaa-i-aa || naanak sa(N)t sa(N)t har e-ko jap har har naam soha(N)dee || har raam raam me-re baabulaa pir mil Dhan ve-l vaDha(N)dee ||5||1|| sireeraag mehlaa 5 chhant ik-o(N)kaar satgur prsaad || man pi-aari-aa jee-o mitraa gobi(N)d naam samaale || man pi-aari-aa jee mitraa har nib-hai terai naal || sa(N)g sahaa-ee har naam Dhi-aa-ee birthaa ko-e na jaa-e || man chi(N)-de se-ee fal paava-hi chara-n- kamal chit laa-e || jal thal poor rahi-aa banvaaree ghat ghat nadar nihaa-le || naanak sikh de-e man preetam saaDhsa(N)g bhram jaa-le ||1|| man pi-aari-aa jee mitraa har bin jhooth pasaare || man pi-aari-aa jee-o mitraa bikh saagar sa(N)saare || charan kamal kar bohith kar-re sahsaa dookh na bi-aapai || gur pooraa bhetai vadbhaagee aath pahar prabh jaapai || aad jugaadee sevak su-aamee bhagtaa naam aDhaa-re || naanak sikh de-e man preetam bin har jhooth pasaare ||2|| man pi-aari-aa jee-o mitraa har la-de khep savlee || man pi-aari-aa jee-o mitraa har dar nihchal malee || har dar seve alakh a-bheve nihchal aasa-n- paa-i-aa || tah janam na mara-n- na aava-n- jaa-n-aa sa(N)saa dookh mitaa-i-aa || chitr gupat kaa kaagad faari-aa jamdootaa kachhoo na chalee || naanak sikh de-e man preetam har la-de khep savlee ||3|| man pi-aari-aa jee-o mitraa kar sa(N)taa sa(N)g nivaaso || man pi-aari-aa jee-o mitraa har naam japat pargaaso || simar su-aamee sukhah gaamee ichh saglee pu(N)nee-aa || purbe kamaa-e sree-ra(N)g paa-e har mi-le chiree vichhu(N)ni-aa || a(N)tar baahar sarbat ravi-aa man upji-aa bisu-aaso || naanak sikh de-e man preetam kar sa(N)taa sa(N)g nivaaso ||4|| man pi-aari-aa jee-o mitraa ha prem bhagat man leenaa || man pi-aari-aa jee-o mitraa har jal mil jeeve meenaa || har pee aaghaa-n-e a(N)mrit baa-ne sarab sukhaa man vuthe || sree-Dhar paa-e ma(N)gal gaa-e ichh pu(N)nee satgur tu-the || la-rr- lee-ne laa-e na-o niDh paa-e naa-o sarbas thaakur deenaa || naanak sikh sa(N)t samjhaa-ee har prem bhagat man leenaa ||5||1||2|| sireeraag ke chha(N)t mehlaa 5 ik-o(N)kaar satgur prsaad || dakh-n-aa || hat majhaahoo maa piree pa-se ki-o deedaar || sa(N)t sar-n-aa-ee lab-n-e naanak praa-n- aDhaar ||1|| chhant || charan kamal si-o preet reet sa(N)tan man aav-e jee-o || dutee-aa bhaa-o bipreet aneet daasaa nah bhaav-e jee-o || daasaa nah bhaav-e bin darsaav-e ik khin Dheeraj ki-o karai ||  naam bihoonaa tan man heenaa jal bin machhulee ji-o marai || mil me-re pi-aa-re praan aDhaare gu-n- saaDhsa(N)g mil gav-e || naanak ke su-aamee Dhaar anoogra-hu man tan a(N)k samaav-e || dakh-n-aa || soha(N)da-rr-o habh thaa-e ko-e na disai dooj-rr-o || khul(H)-rr-e kapaat naanak satgur bhet-te ||2|| chhant || tere bachan anoop apaar sa(N)tan aaDhaar baa-n-ee beechaaree-ai jee-o || simrat saas giraas pooran bisu-aas ki-o manhu bisaaree-ai jee-o || ki-o manhu besaaree-ai nimak nahee taaree-ai gu-n-va(N)t praan hamaa-re || man baa(N)chhat fal de-t hai su-aamee jee-a kee birthaa saa-re || anaath ke naa-the srab kai saa-the jap joo-ai janam na haaree-ai || naanak kee be-na(N)tee prabh p-hi kirpaa kar bhavjal taare-ai ||2|| dakh-n-aa || Dhoo-rr-ee majan saaDh khe saa-ee thee-e kirpaal || la-Dhe ha-bhe thok-rr-e naanak har Dhan maal ||1|| chha(N)t || su(N)dar su-aamee Dhaam bhagtah bisraam aasaa lag jeevte jee-o || man ta-ne galtaan simrat prabh naam har a(N)mrit peev-te jee-o || a(N)mrit har peev-te sadaa thir theev-te bikhai ban feekaa jaani-aa || bha-e kirpaal gopaal prabh me-re saaDhsa(N)gat niDh maani-aa || sarbaso sookh aana(N)d ghan pi-aa-re har ratan man a(N)tar seev-te || ik til nahee visrai praan aaDhaaraa jap jap naanak jeev-te ||3|| dakh-n-aa || jo ta-o keene aap-n-e tinaa koo(N) mili-ohi || aa-pe hee aap mohi-ohu jas naanak aap suni-ohi || chha(N)t || prem thag-uree paa-e reejhaa-e gobi(N)d man mohi-aa jee-o || sa(N)tan kai parsaad agaaDh ka(N)the lag sohi-aa jee-o || har ka(N)th lag sohi-aa dookh sabh johi-aa bhagat lakh-ya-n- kar vas bha-e || man sarab sukh vu-the govid tu-the janam mar-n-aa sabh mit ga-e || sakhee ma(N)glo gaa-i-aa ichh pujaa-i-aa bahu-rr- na maa-i-aa hohi-aa || kar g-hi lee-ne naanak prabh pi-aa-re sa(N)saar saagar nahee pohi-aa ||4|| dakh-n-aa || saa-ee naam amol keem na ko-ee jaa-n-do || jinaa bhaag mathaa-hi se naanak har ra(N)g maa-n-do ||1|| chha(N)t || kah-te pavitr su-n-te sabh Dha(N)n likh-tee(N) kul taari-aa jee-o || jin ka-o saaDhoo sa(N)g naam har ra(N)g tinee braham beechaari-aa jee-o || braham beechaari-aa janam savaari-aa pooran kirpaa prabh karee || kar g-hi lee-ne har jaso de-ne jon naa Dhaavai nah maree || satgur da-i-aal kirpaal bhetat ha-re kaam kroDh lobh maari-aa || kathan na jaa-e akath su-aamee sadkai jaa-e naanak vaari-aa ||5||1||3||