bani,gurbani,shri guru granth sahib ji, hukumnama , Darbar Sahib,daily mukhwak, daily hukumnama,

ik-o(N)kaar satgur prsaad ||

sireeraag kabeer jee-o kaa || ek su-aan kai ghar gaav-n-aa jannee jaanat sut badaa hot hai itnaa ku na jaanai ji din din avaDh ghatat hai || mor mor kar aDhik laad Dhar pekhat hee jamraa-o hasai ||1|| aisaa tai(N) jag bharam laa-i-aa || kaise boojhai jab mohi-aa hai maa-i-aa ||1| rahaa-o || kahat kabeer chhod bikhi-aa ras it sa(N)gat nihcha-o mar-n-aa || rama-ee-aa japahu praa-n-ee anat jeeva-n- baa-n-ee in biDh bhav saagar tar-n-aa ||2|| jaa(N) tis bhaavai taa laagai bhaa-o || bharam bhulaavaa vichahu jaa-e || upjai sahj gi-aan mat jaagai || gur prsaad a(N)tar liv laagai ||3|| it sa(N)gat naahee mar-n-aa || hukam pachhaa-n- taa khasmai mil-n-aa ||1|| rahaa-o doojaa || sireeraag trilochan kaa || maa-i-aa moh man aagla-rr-aa praa-n-ee jaraa mara-n- bha-o visar ga-i-aa || kuta(N)b dekh bisa-hi kamlaa ji-o par ghar joh-hi kapat naraa ||1|| doorraa aa-i-ohi jam-hi ta-n-aa || tin aagla-rr-ai mai raha-n- na jaa-e || ko-ee ko-ee saaja-n- aa-e kahai || mil me-re beethulaa lai baah-rr-ee valaa-e || mil me-re rama-ee-aa mai le-hi chhadaa-e ||1|| rahaa-o || anik anik bhog raaj bis-re praa-n-ee sa(N)saar saagar pai amar bha-i-aa || maa-i-aa moothaa chetas naahee janam gavaa-i-o aalsee-aa ||2|| bikham ghor pa(N)th chaal-n-aa praa-n-ee rav sas rah na prvesa(N) || maa-i-aa moh tab bisar ga-i-aa jaa(N) tajee-a-le sa(N)saara(N) ||3|| aaj merai man pragat bha-i-aa hai pekhee-a-le Dharm-raa-o || tah kar dal karan mahaabalee tin aagla-rr-ai mai raha-n- na jaa-e ||4|| je ko moo(N) updes karat hai taa va-n- tri-n- rat-rr-aa naaraa-i-n-aa || ai jee too(N) aa-pe sabh kichh jaa-n-daa badat trilochan raam-ee-aa ||5||2|| sareeraag bhagat kabeer jee-o kaa || achraj ek sunhu re pa(N)dee-aa ab kichh kahan na jaa-ee || sur nar ga-n- ga(N)Dhrab jin mohe tribhava-n- me-khu-lee laa-ee ||1|| raajaa raam anhad ki(N)guree baajai || jaa kee disat naad liv laagai ||1|| rahaa-o || bhaathee gagan si-ny-i-aa ar chu(N)-ny-i-aa kanak kalas ik paa-i-aa || tis m-hi Dhaar chu-ai at nirmal ras m-hi rasan chu-aa-i-aa ||2|| ek jo baat anoop banee hai pavan pi-aalaa saaji-aa || teen bhavan m-hi eko jogee kah-hu kavan hai raajaa ||3|| aise gi-aan pragti-aa purkhotam kaho kabeer ra(N)g raataa || a-or dunee sabh bharam bhulaanee man raam rasaa-in maataa ||4||3||