bani,gurbani,shri guru granth sahib ji, hukumnama , Darbar Sahib,daily mukhwak, daily hukumnama,

ik-o(N)kaar satgur prsaad ||

sireeraag mehlaa 1 pahre ghar 1 || pahile pahre rai-n- kai va-n-jaari-aa mitraa hukam pa-i-aa garbhaas || uraDh tap a(N)tar ka-re va-n-jaari-aa mitaa khasam se-tee ardaas || khasam se-tee ardaas vakhaa-n-ai uraDh Dhi-aan liv laagaa || naa marjaad aa-i-aa kal bheetar baahu-rr- jaasee naagaa || jaisee kalam vu-rr-ee hai mastak taisee jee-a-rr-e paas || kaho naanak praa-n-ee pahilai pahrai hukam pa-i-aa garbhaas ||1|| dooje pahrai rai-n- kai va-n-jaari-aa mitraa visar ga-i-aa Dhi-aan || hatho hath nachaa-ee-ai va-n-jaari-aa mitraa ji-o jasudaa ghar kaan || hatho hath nachaa-ee-ai praa-n-ee maat kahai sut me-raa || chet chet moo-rr- man me-re a(N)t nahee kachh teraa || jin rach rachi-aa tis-hi na jaa-n-ai man bheetar Dhar gi-aan || kaho naanak praa-n-ee doojai pahrai visar ga-i-aa Dhi-aan ||2|| teejai pahrai rai-n- kai va-n-jaari-aa mitraa Dhan joban si-o chit || har kaa naam na chet-hee va-n-jaari-aa mitraa ba-Dhaa chhut-hi jit || har kaa naam na che-tai praa-n-ee bikal bha-i-aa sa(N)g maa-i-aa || Dhan si-o rataa joban mataa ahilaa janam gavaa-i-aa || Dharam se-tee vaapaar na keeto karam na keeto mit || kaho naanak teejai pahrai praa-n-ee Dhan joban si-o chit ||3|| cha-uthai pahrai rai-n- kai va-n-jaari-aa mitraa laavee aa-i-aa khet || jaa jam paka-rr- chalaa-i-aa va-n-jaari-aa mitra kisai na mili-aa bhet || bhet chet har kisai na mili-o jaa jam paka-rr- chalaa-i-aa || jhoothaa rudan ho-aa do-aalai khin m-hi bha-i-aa paraa-i-aa || saa-ee vasat paraapat ho-ee jis si-o laa-i-aa he-t || kaho naanak praa-n-ee cha-uthai pahrai laave lu-n-i-aa khet ||4||1|| sireeraag mehlaa 1 || pahilai pahrai rai-n- kai va-n-jaari-aa mitraa baalak buDh a-che-t || kheer pee-ai khelaa-ee-ai va-n-jaari-aa mitraa maat pitaa sut he-t || maat pitaa sut nehu ghane-raa maa-i-aa moh sabaa-ee || sa(N)jogee aa-i-aa kirat kamaa-i-aa kar-n-ee kaar karaa-ee || raam naam bin mukat na ho-ee boodee doojai he-t || kaho naanak praa-n-ee pahilai pahrai chhotahi-gaa har che-t ||1|| doojai pahrai rai-n- kai va-n-jaari-aa mitraa bhat joban mai mat || ahinis kaam vi-aapi-aa va-n-jaari-aa mitraa a(N)Dhu-le naam na chit || raam naam ghat a(N)tar naahee hor jaa-n-ai ras kas meethe || gi-aan Dhi-aan gu-n- sa(N)jam naahe janam marhuge jhoothe || teerath varat such sa(N)jam naahee karam Dharam nahee poojaa || naanak bha-e bhagat nistaaraa dubiDhaa viaapai doojaa ||2|| teejai pahrai rai-n- kai va-nj-jaari-aa mitraa sar ha(N)s ultha-rr-e aa-e || joban ghatai jaroo-aa ji-n-ai va-n-jaari-aa mitraa aav ghatai din jaa-e || a(N)t kaal pachhutaasee a(N)Dhu-le jaa jam paka-rr- chalaa-i-aa || sabh kichh apunaa kar kar raakhi-aa khin m-hi bha-i-aa paraa-i-aa || buDh visarjee ga-ee si-aa-n-ap kar avga-n- pachhutaa-e || kaho naanak praa-n-ee teejai pahrai prabh chetahu liv laa-e ||3|| cha-uthai pahrai rai-n- kai va-n-jaari-aa mitraa biraDh bha-i-aa tan khee-n- || akhee a(N)Dh na dees-ee va-n-jaari-aa mitraa ka(N)nee su-n-ai na vai-n- || akhee a(N)Dh jeebh ras naahee ra-he paraaka-o taa-n-aa || gu-n- a(N)tar naahee ki-o sukh paavai manmukh aava-n- jaa-n-aa || kha-rr- pakee ku-rr- bhajai binsai aa-e chalai ki-aa maa-n- || kaho naanak praa-n-ee cha-uthai pahrai gurmukh sabad pachhaa-n- ||4|| o-rr-ak aa-i-aa tin saahi-aa va-n-jaari-aa mitraa jar jarvaa-n-aa ka(N)n || ik ratee gu-n- na samaa-n-i-aa va-n-jaari-aa mitraa avga-n- kha-rr-san ba(N)n || gu-n- sa(N)jam jaavai chot na khaavai naa tis ja(N)ma-n- mar-n-aa || kaal jaal jam johi na saakai bhaa-e bhagat bhai tar-n-aa || pat se-tee jaavai sahj samaavai sag-le dookh mitaavai || kaho naanak praa-n-ee gurmukh chhootai saa-che te pat paavai ||5||2|| sireeraag mehlaa 4 || pahilai pahrai rai-n- kai va-n-jaari-aa mitraa har paa-i-aa uda ma(N)jhaar || har Dhi-aavai har uchrai va-n-jaari-aa mitraa har har naam samaar || har har naam ja-pe aaraaDhe vich agnee har jap jeevi-aa || baahar janam bha-i-aa mukh laagaa sar-se pitaa maat theevi-aa || jis kee vasat tis chetahu praa-n-ee kar hirdai gurmukh beechaar || kaho naanak praa-n-ee pahilai pahrai har japee-ai kirpaa Dhaar ||1|| doojai pahrai rai-n- kai va-n-jaari-aa mitraa laagaa doojai bhaa-e || meraa meraa kar paalee-ai va-n-jaari-aa mitraa le maat pitaa gal laa-e || laavai maat pitaa sadaa gal setee man jaa-n-ai khat khavaa-e || jo devai tisai na jaa-n-ai moo-rr-aa di-te no laptaa-e || ko-ee gurmukh hovai so karai veechaar har Dhi-aavai man liv laa-e || kaho naanak doojai pahrai praa-n-ee tis kaal na kabahoo(N) khaa-e ||2|| teejai pahrai rai-n- kai va-n-jaari-aa mitraa lagaa aal ja(N)jaal || Dhan chitvai Dhan sa(N)chvai va-n-jaari-aa mitraa har naamaa har na samaal || har naamaa har har ka-de na samaalai je hovai a(N)t sakhaa-ee || ih Dhan sa(N)pai maa-i-aa jhoothee a(N)t chhod chali-aa pachhutaa-ee || jis no kirpaa ka-re gur me-le so har har naam samaal || kaho naanak teejai pahrai praa-n-ee se jaa-e mi-le har naal ||3|| cha-uthai pahrai rai-n- kai va-n-jaari-aa mitraa har chala-n- ve-laa aadee || kar sevhu pooraa satguroo va-n-jaari-aa mitraa sabh chalee rai-n- vihaadee || har sevhu khin khin dhil mool na karihu jit asthir jug jug hovhu || har se-tee sad maa-n-hu ralee-aa janam mara-n- dukh khovhu || gur satgur su-aamee bhe-d na jaa-n-hu jit mil har bhagat sukhaa(N)dee || kaho naanak praa-n-ee cha-uthai pahrai safli-o rai-n- bhagtaa dee ||4||1||3|| sireeraag mehlaa 5 || pahilai pahrai rai-n- kai va-n-jaari-aa mitraa Dhar paa-itaa udrai maahi || dasee maasee maanas kee-aa va-n-jaari-aa mitraa kar muhlat karam kamaahi || muhlat kar deenee karam kamaa-n-e jaisaa likhat Dhur paa-i-aa || maat pitaa bhaa-ee sut banitaa tin bheetar prabhoo sa(N)jo-i-aa || karam sukaram karaa-e aa-pe is ja(N)tai vas kichh naahi || kaho naanak praa-n-ee pahilai pahrai Dhar paa-itaa udrai maahi ||1|| doojai pahrai rai-n- kai va-n-jaari-aa mitraa bhar ju-aanee lahree de-e || buraa bhalaa na pachhaa-n-ee va-n-jaari-aa mitraa man mataa aha(N)me-e || buraa bhalaa na pachhaa-n-ai praa-n-ee aagai pa(N)th karaaraa || pooraa satgur kabahoo(N) na sevi-aa sir thaa-dhe jam ja(N)daaraa || Dharam raa-e jab pakras bav-re tab ki-aa jaabaab kare-i || kaho naanak doojai pahrai praa-n-ee bhar joban lahree de-e ||2|| teejai pahrai rai-n- kai va-n-jaari-aa mitraa bikh sa(N)chai a(N)Dh agi-aan || putir ka-la-tir mohi lapti-aa va-n-jaari-aa mitraa a(N)tar lahar lobhaan || a(N)tar lahar lobhaan paraanee so prabh chit na aavai || saaDhsa(N)gat si-o sa(N)g na kee-a baho jonee dukh paavai || sirjanhaar visaari-aa su-aamee ik nimakh na lago Dhi-aan || kaho naanak praa-n-ee teejai pahrai bikh sa(N)-che a(N)Dh agi-aan ||3|| cha-uthai pahrai rai-n- kai va-n-jaari-aa mitraa din ne-rr-ai aa-i-aa so-e || gurmukh naam samaal too(N) va-n-jaari-aa mitraa teraa dargeh be-lee ho-e || gurmukh naam samaal praa-n-ee a(N)-te ho-e sakhaa-ee || ih moh maa-i-aa terai sa(N)g na chaalai jhoothe preet lagaa-ee || saglee rain gudree a(N)Dhi-aaree sev satgur chaana-n- ho-e || kaho naanak praa-n-ee cha-uthai pahrai din ne-rr-ai aa-i-aa so-e ||4|| likhi-aa aa-i-aa govi(N)d kaa va-n-jaari-aa mitraa uth cha-le kamaa-n-aa saath || ik ratee bilam na devnee va-n-jaari-aa mitraa onee tak-rr-e paa-e haath || likhi-aa aa-i-aa paka-rr chalaa-i-aa manmukh sadaa duhe-le || jinee pooraa satgur sevi-aa se dargeh sadaa suhe-le || karam Dhartee sareer jug a(N)tar jo bovai so khaat || kaho naanak bhagat soh-hi darvaa-re manmukh sadaa bhavaat ||5||1||4||