bani,gurbani,shri guru granth sahib ji, hukumnama , Darbar Sahib,daily mukhwak, daily hukumnama,

sreeraag baa-n-ee bhagat be-n-ee jee-o kee || pahri-aa kai ghar gaav-n-aa ||

ik-o(N)kaar satgur prsaad || re nar garabh ku(N)dal jab aachhat uraDh Dhi-aan liv laagaa || mirtak pi(N)d pad mad naa ahinis ek agi-aan so naagaa || te din samaal kasat mahaa dukh ab chit aDhik pasaari-aa || garabh chhod mitar ma(N)dal aa-i-aa ta-o narhar manhu bisaari-aa ||1|| fir pachhutaavhigaa moo-rr-i-aa too(N) kavan kumat bhram laagaa || chet raam naahee jam pur jaahigaa jan bichrai anraaDhaa ||1|| rahaa-o || baal binod chi(N)d ras laagaa khin khin mohi bi-aapai || ras mis meDh a(N)mrit bikh chaakhee ta-o pa(N)ch pragat sa(N)taapai || jap tap sa(N)jam chhod sukrit mat raam naam na araaDhi-aa || uchhli-aa kaam kaal mat laagee ta-o aan sakat gal baa(N)Dhi-aa ||2|| taru-n- tej par tri-a mukh joh-hi sar apsar na pachhaa-n-i-aa || unmat kaam mahaa bikh bhoolai paap pu(N)n na pachhani-aa || sut sa(N)pat dekh ih man garbi-aa raam ridai te kho-i-aa || avar marat maa-i-aa man to-le ta-o bhag mukh janam vigo-i-aa ||3|| pu(N)dar kes kusam te Dha-ule sapat paataal kee baa-n-ee || locahn sramhi buDh bal naathee taa kaam pavas maaDhaa-n-ee || taa te bikhai bha-ee mat paavas kaa-i-aa kamal kumlaa-n-aa || avgat baa-n- chhod mitr ma(N)dal ta-o paachhai pachhutaa-n-aa ||4|| nikutee deh dekh Dhun upjai maan karat nahee boojhai || laalach karai jeevan pad kaaran lochan kachhoo na soojhai || thaakaa tej udi-aa man pa(N)khee ghar aa(N)gan na sukhaa-ee || be-n-ee kahai sunhu re bhagtahu maran mukat kin paa-ee ||5|| sireeraag || tohee mohee mohee tohee a(N)tar kaisaa || kanak katik jal tara(N)g jaisaa || ja-o pai ham na paap kara(N)taa a-he ana(N)taa || patit paavan naam kaise hu(N)taa ||1|| rahaa-o || tum(H) jo naa-ik aachhahu a(N)tarjaamee || prabh te jan jaaneejai jan te su-aamee ||2|| sareer aaraaDhai mo ka-o beechaar dehoo || ravidaas sam dal samjhaavai ko-oo ||3||