bani,gurbani,shri guru granth sahib ji, hukumnama , Darbar Sahib,daily mukhwak, daily hukumnama,

sireeraag mehlaa 4 va-n-jaaraa ik-o(N)kaar sat naam gur prsaad ||

har har utam naam hai jin siri-aa sabh ko-e jee-o || har jee-a sa-bhe prtipaal-daa ghat ghat rama-ee-aa so-e || so har sadaa Dhi-aa-ee-ai tis bin avar na ko-e || jo mohi maa-i-aa chit laa-i-de se chhod cha-le dukh ro-e || jan naanak naam Dhi-aa-i-aa har a(N)t sakhaa-ee ho-e ||1|| mai har bin avar na ko-e || har gur sar-n-aa-ee paa-ee-ai va-n-jaari-aa mitraa vadbhaag paraapat ho-e ||1|| rahaa-o || sa(N)t janaa vi-n- bhaa-ee-aa har kinai na paa-i-aa naa-o || vich ha-umai karam kamaav-de ji-o vesu-aa put ninaa-o || pitaa jaat taa ho-ee-ai gur tuthaa ka-re pasaa-o || vadbhaagee gur paa-i-aa har ahinis lagaa bhaa-o || jan naanak braham pachhaa-n-i-aa har keerat karam kamaa-o ||2|| man har har lagaa chaa-o || gur poorai naam dri-rr-aa-i-aa har mili-aa har prabh naa-o ||1|| rahaa-o || jab lag joban saas hai tab lag naam Dhi-aa-e || chaldi-aa naal har chalsee har a(N)-te la-e chhadaa-e || ha-o balihaaree tin ka-o jin har man vuthaa aa-e || jinee har har naam na cheti-o se a(N)t ga-e pachhutaa-e || Dhur mastak har prabh likhi-aa jan naanak naam Dhi-aa-e ||3|| man har har preet lagaa-e || vadbhaagee gur paa-i-aa gur sabdee paar laghaa-e ||1|| rahaa-o || har aa-pe aap upaa-i-daa har aa-pe devai le-e || har aa-pe bharam bhulaa-i-daa har aa-pe hee mat de-e || gurmukhaa man pargaas hai se vir-le ke-ee ke-e || ha-o balihaaree tin ka-o jin har paa-i-aa gurma-te || jan naanak kamal pargaasi-aa man har har vuth-rr-aa he ||4|| man har har japan ka-re || har gur sar-n-aa-ee bhag pa-o ji(N)doo sabh kilvikh dukh par-ha-re ||1|| rahaa-o || ghat ghat rama-ee-aa man vasai ki-o paa-ee-ai kit bhat || gur pooraa satgur bhe-tee-ai har aa-e vasai man chit || mai Dhar naam aDhaar hai har naamai te gat mat || mai har har naam visaahu hai har naa-me hee jat pat || jan naanak naam Dhi-aa-i-aa ra(N)g rat-rr-aa har ra(N)g rat ||5|| har Dhi-aavahu har prabh sat || gur bachnee har prabh jaa-n-i-aa sabh har prabh te utpat ||1|| rahaa-o || jin ka-o poorab likhi-aa se aa-e mi-le gur paas || sevak bhaa-e va-n-jaari-aa mitraa gur har har naam pragaas || Dhan Dhan va-n-aj vapaaree-aa jin vakhar ladi-a-rr-aa har raas || gurmukhaa dar mukh uj-le se aa-e mi-le har paas || jan naanak gur tin paa-i-aa jinaa aap tuthaa gu-n-taas ||6|| har Dhi-aavahu saas giraas || man preet lagee tinaa gurmukhaa har naam jinaa rahraas ||1|| rahaa-o ||1||