bani,gurbani,shri guru granth sahib ji, hukumnama , Darbar Sahib,daily mukhwak, daily hukumnama,

so dar raag aasaa mehlaa 1 ik-o(N)kaar satgur prsaad ||

so dar teraa kehaa so ghar kehaa jit bahi sarab samaale || vaaje tere naad anek asa(N)khaa kete tere vaava-n-haare || kete tere raag paree si-o kahee-ahi kete tere gaava-n-haare || gaavan tuDhno pava-n- paa-n-ee baisa(N)tar gaavai raajaa Dharam du-aare || gaavan tuDhno chit gupat likh jaa-n-an likh likh Dharam beechaare || gaavan tuDhno eesar brahmaa devee sohan tere sadaa savaare || gaavan tuDhno i(N)dar i(N)daraasan baithe deviti-aa dar naale || gaavan tuDhno siDh samaaDhee a(N)dar gaavan tuDhno saaDh beechaare || gaavan tuDhno jatee satee sa(N)tokhee gaavan tuDhno veer karaare || gaavan tuDhno pa(N)dit pa-rr-an rakheesur jug jug vedaa naale || gaavan tuDhno moh-n-ee-aa man mohan surag machh pa-i-aale || gaavan tuDhno ratan upaa-e tere athsth tirath naale || gaavan tuDhno joDh mahaabal soora gaavan tuDhno khaa-n-ee chaare || gaavan tuDhno kha(N)d ma(N)dal brahma(N)daa kar kar rakhe tere Dhaare || se-ee tuDhno gaavan jo tuDh bhaavan ra-te tere bhagat rasaale || hor kete tuDhno gaavan se mai chit na aavan naanak ki-aa beechaare || so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee || hai bhee hosee jaa-e na jaasee rachnaa jin rachaa-ee || ra(N)gee ra(N)gee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee || kar kar dekhai keetaa aapnaa ji-o tis dee vadi-aa-ee || jo tis bhaavai so-ee karsee fir hukam na karnaa jaa-ee || so paatisaahu saahaa patisaahib naanak raha-n- rajaa-ee ||1|| aasaa mehlaa 1 || su-n- vadaa aakhai sabh ko-e || kevad vadaa deethaa ho-e || keemat paa-e na kahi-aa jaa-e || kah-n-ai vaale tere rahe samaa-e ||1|| va-de mere saahibaa gahir ga(N)bheeraa gu-n-ee gaheeraa || ko-e na jaa-n-ai teraa ketaa kevad cheeraa ||1|| rahaa-o || sabh surtee mil surat kamaa-ee || sabh keemat mil keemat paa-ee || gi-aanee Dhi-aanee gur gurhaa-ee || kaha-n- na jaa-ee teree til vadi-aa-ee ||2|| sabh sat sabh tap sabh cha(N)gi-aa-ee-aa || siDhaa purkhaa kee-aa vadi-aa-ee-aa || tuDh vi-n- siDhee kinai na paa-ee-aa || karam milai naahee thaak rahaa-ee-aa ||3|| aakha-n- vaalaa ki-aa vechaaraa || siftee bhare tere bha(N)daaraa || jis too deh tisai ki-aa chaaraa || naanak sach savaara-n-haaraa ||4||2|| aasaa mehlaa 1 || aakhaa jeevaa visrai mar jaa-o || aakha-n- a-ukhaa saachaa naa-o || saache naam kee laage bhookh || ut bhookhai khaa-e chalee-ahi dookh ||1|| so ki-o visrai meree maa-e || saachaa saahib saachai naa-e ||1|| rahaa-o || saache naam kee til vadi-aa-ee || aakh thak-e keemat nahee paa-ee || je sabh mil ke aakha-n- paahi || vadaa na hovai ghaat na jaa-e ||2|| naa oh marai na hovai sog || dedaa rahai na chooke bhog || gu-n- eho hor naahee ko-e || naa ko ho-aa naa ko ho-ay ||3|| jevad aap tevad teree daat || jin din kar kai keetee raat || khasam visaarhi te kamjaat || naanak naavai baajh sanaat ||3|| raag goojree mehlaa 4 || har ke jan satgur satpurkhaa bina-o kara-o gur paas || ham kee-re kiram satgur sar-n-aa-ee kar da-i-aa naam pargaas ||1|| mere meet gurdev mo ka-o raam naam pargaas || gurmat naam meraa praan sakhaa-ee har keerat hamree rahraas ||1|| rahaa-o || har jan ke vad bhaag vadere jin har har sarDhaa har pi-aas || har har naam milai tariptaasahi mil sa(N)gat gu-n- pargaas ||2|| jin har har har ras naam na paa-i-aa te bhaaghee-n- jam paas || jo satgur sara-n- sa(N)gat nahee aa-e Dharig jeeve Dharig jeevaas ||3|| jin har jan satgur sa(N)gat paa-ee tin Dhur mastak likhi-aa likhaas || Dhan Dhan satsa(N)gat jit har ras paa-i-aa mil jan naanak naam pargaas ||4||4|| raag goojree mehlaa 5 || kaahe re man chitvahi udam jaa aahar har jee-o pari-aa || sail pathar meh ja(N)t upaa-e taa kaa rijak aagai kar Dhari-aa ||1|| mere maaDha-o jee satsa(N)gat mi-le so tari-aa || gur parsaad param pad paa-i-aa sooke kaasat hari-aa ||1|| rahaa-o || janan pitaa lok sut banitaa ko-e na kis kee Dhari-aa || si-r si-r rijak sa(N)baahe thaakur kaa-he man bha-o kari-aa ||2|| oode ood aavai sai kosaa tis paachhai bachray chhari-aa || tin kava-n- khalaavai kava-n- chugaavai man meh simran kari-aa ||3|| sabh niDhaan das asat thaakur kar tal Dhari-aa || jan naanak bal bal sad bal jaa-ee-ai teraa a(N)t na paraavari-aa ||4||5||