bani,gurbani,shri guru granth sahib ji, hukumnama , Darbar Sahib,daily mukhwak, daily hukumnama,

sohilaa raag ga-o-rr-ee deepkee mehlaa1 ik-o(N)kaar satgur prsaad ||

jai ghar keerat aakhee-ai kar-te kaa ho-e beechaaro || tit ghar gaavahu sohilaa sivrihu sirja-n-haaro ||1|| tum gaavhu me-re nirbha-o kaa sohilaa || ha-o vaaree jit sohilai sadaa sukh ho-e ||1|| rahaa-o || nit nit jee-a-rr-e samaalee-an daykhaigaa deva-n-haar || te-re daanai keemat naa pavai tis daa-te kava-n- sumaar ||2|| sa(N)bat saahaa likhi-aa mil kar paavhu te-l || deh saja-n- asees-rr-ee-aa ji-o hovai saahib si-o me-l ||3|| ghar ghar e-ho paahuchaa sad-rr-e nit pav(N)n || sada-n-haaraa simree-ai naanak se dih aava(N)n ||4||1|| raag aasaa mehlaa 1 || chhi-a ghar chhi-a gur chhi-a updes || gur gur e-ko ves anek ||1|| baabaa jai ghar karte keerat ho-e || so ghar raakh vadaa-ee to-e ||1|| rahaa-o || visu-e chasi-aa gha-rr-ee-aa pahraa thitee vaaree maahu ho-aa || sooraj e-ko rut anek || naanak karte ke ke-te ves ||2||2|| raag Dhanaasree mehlaa 1 || gagan mai thaal rav cha(N)d deepak ba-ne taarikaa ma(N)dal janak motee || Dhoop mal-aanlo pava-n- chavro ka-re sagal banraa-e foola(N)t jotee ||1|| kaisee aartee ho-e || bhav kha(N)dnaa teree aartee || anhataa sabad vaaja(N)t bhe-ree ||1|| rahaa-o || sahas tav nain nan nain heh tohi ka-o sahah moorat nanaa ek tohee || sahas pad bimal nan ek pad ga(N)Dh bin sahas tav ga(N)Dh iv chalat mohee ||2|| sabh meh jot jot hai so-e || tis dai chaana-n- sabh meh chaana-n ho-e || gur saakhee jot pargat ho-e || jo tis bhaavai so aartee ho-e ||3|| har chara-n- kaval makra(N)d lobhit mano andino mohi aahee pi-aasaa || kirpaa jal deh naanak saaring ka-o ho-e aa te terai naa-e vaasaa ||4||3|| raag ga-o-rr-ee poorbee mehlaa 4 || kaam karoDh ngar baho bhari-aa mil saaDhoo kha(N)dal kha(N)da he || poorab likhat likh-e gur paa-i-aa man har liv ma(N)dal ma(N)daa he ||1|| kar saaDhoo a(N)julee pun vadaa he || kar da(N)d-ut pun vadaa he ||1|| rahaa-o || saakat har ras saad na jaa-n-i-aa tin a(N)tar ha-umai ka(N)daa he || ji-o ji-o chalhi chubhai dukh paavahi jamkaal sah-hi si-r da(N)daa he ||2|| har jan har har naam samaa-n-e dukh janam mara-n- bhav kha(N)da he || abinaasee purakh paa-i-aa parmesar baho sobh kha(N)d brahma(N)daa he ||3|| ham gareeb maskeen prabh te-re har raakh raakh vad vadaa he || jan naanak naam aDhaar tek hai har naame hee sukh ma(N)daa he ||4||4|| raag ga-o-rr-ee poorbee mehlaa 5 || kara-o bena(N)tee su-n-hu me-re meetaa sa(N)t tahal kee belaa || eehaa khaat chalhu har laahaa aagai basan suhelaa ||1|| a-oDh ghatai dinas rai-n-aare || man gur mil kaaj savaare ||1|| rahaa-o || ih sa(N)saar bikaar sa(N)se mhi tari-o brahm gi-aanee || jisahi jagaa-e pee-aavai ih ras akath kathaa tin jaanee ||2|| ja ka-o aa-e so-ee bihaajhahu har gur te manhi baseraa || nij ghar mahal paavhu sukh sehje bahur na ho-igo feraa ||3|| a(N)tarjaamee purakh biDhaate sarDhaa man kee poore || naanak daas ihai sukh maagai mo ka-o kar sa(N)tan kee Dhoore ||4||5||