bani,gurbani,shri guru granth sahib ji, hukumnama , Darbar Sahib,daily mukhwak, daily hukumnama,

raag aasaa mehlaa 4 so purakh ik-o(N)kaar satgur prsaad ||

so purak nira(N)jan har purakh nira(N)jan har agmaa agam apaaraa || sabh Dhi-aavahi sabh Dhi-aavahi tuDh jee har sache sirja-n-haaraa || sabh jee-a tumaare jee too(N) jee-aa kaa daataaraa || har Dhi-aavahu sa(N)tahu jee sabh dookh visaara-n-haaraa || har aape thaakur har aape sevak jee ki-aa naanak ja(N)t vichaaraa ||1|| too(N) ghat ghat a(N)tar sarab nira(N)tar jee har eko purakh samaa-n-aa || ik daate ik bhekhaaree jee sabh tere choj vidaa-n-aa || too(N) aape daataa aape bhugtaa jee ha-o tuDh bin avar na jaa-n-aa || too-N paarbarahm be-a(N)t be-a(N)t jee tere ki-aa gu-n- aakh vakhaa-n-aa || jo sevhi jo sevhi tuDh jee jan naanak tin kurbaa-n-aa ||2|| har Dhi-aavahi har Dhi-aavahi tuDh jee se jan jug meh sukhvaasee || se mukat se mukat bha-e jin har Dhi-aa-i-aa jee tin tootee jam kee faasee || jin nirbha-o jin har nirbha-o Dhi-aa-i-aa jee tin kaa bha-o sabh gavaasee || jin sevi-aa jin sevi-aa meraa har jee te har har roop samaasee || se Dh(N)an se Dh(N)an jin har Dhi-aa-i-aa jee jan naanak tin bal jaasee ||3|| teree bhagat teree bhagat bha(N)daar jee bha-re bi-a(N)t be-a(N)taa || tere bhagat tere bhagat salaahan tuDh jee har anik anek ana(N)taa || teree anik teree anik karahi har poojaa jee tap taphi japhi e-a(N)taa || tere anek tere anek pa-rr-hi baho simrit saasat jee kar kiri-aa khat karam kara(N)taa || se bhagat se bhagat bha-le jan naanak jee jo bhaavhi mere har bhagva(N)taa ||4|| too(N) aad purakh aprampar karta jee tuDh jevad avar na ko-ee || too(N) jug jug eko sadaa sadaa too(N) eko jee too(N) nihchal kartaa so-ee || tuDh aape bhaavai so-ee vartai jee too(N) aape karahi so ho-ee || tuDh aape sarisat sabh upaa-ee jee tuDh aapay siraj sabh go-ee || jan naanak gu-n- gaavai kartay ke jee jo sabhsai kaa jaa-n-o-ee ||5||1|| aasaa mehlaa 4 || too(N) kartaa sachiaar maidaa saa(N)-ee || jo ta-o bhaavai so-ee theesee jo too(N) deh so-ee ha-o paa-ee ||1|| rahaa-o || sabh teree too(N) sabhnee Dhi-aa-i-aa || jis no kirpaa karahi tin naam ratan paa-i-aa || gurmukh laaDhaa manmukh gavaa-i-aa || tuDh aap vichho-rr-i-aa aap milaa-i-aa ||1|| too(N) daree-aa-o sabh tujh hee maahi || tujh bin doojaa ko-ee naahi || jee-a ja(N)t sabh teraa khel || vijog mil vichhu-rr-i-aa sa(N)jogee mel ||2|| jis no too jaa-n-aa-ihi so-ee jan jaa-n-ai || har gu-n- sad hee aakh vakhaa-n-ai || jin har sevi-aa tin sukh paa-i-aa || sehje hee har naam samaa-i-aa ||3|| too aape kartaa teraa kee-aa sabh ho-e || tuDh bin doojaa avar na ko-e || too kar kar vekh-hi jaa-n-hi so-e || jan naanak gurmukh pargat ho-e ||4||2|| aasaa mehlaa 1 || tit saravra-rr-ai bha-ee-le nivaasaa paa-n-ee paavak tinhi kee-aa || pa(N)kaj moh pag nahee chaalai ham dekhaa tah doobee-a-le ||1|| man ek na chetas moo-rr- manaa || har bisrat tere gu-n- gali-aa ||1|| rahaa-o|| naa ha-o jatee satee nahee pa-rr-i-aa moorakh mugDhaa janam bha-i-aa || pra-n-vat naanak tin kee sar-n-aa jin too naahee veesri-aa ||2||3|| aasaa mehlaa 5 || bha-ee paraapat maanukh dehuree-aa || gobi(N)d mila-n- kee ih teree baree-aa || avar kaaj tere kitai na kaam || mil saaDhsa(N)gat bhaj keval naam ||1|| sara(N)jaam laag bhavjal taran kai || janam bi-rtha jaat ra(N)g maa-i-aa kai ||1|| rahaa-o || jap tap sa(N)jam Dharam na kamaa-i-aa || sevaa saaDh na jaani-aa har raa-i-aa || kaho naanak ham neech kara(N)maa || sara-n- pa-re kee raakho sarmaa ||2||4||